Záznam pracovní schůze 9. 6. 2022

Vážení členové ČSAKI,

Vážení účastníci, pod tímto odkazem najdete videa s přednáškami z pracovní schůze ČSAKI 9. 6. 2022 na téma Imunoglobulinová léčba.

Program:

 • MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D. (ÚKIA FN a LF UK v Hradci Králové):
  Substituční léčba imunoglobuliny a humorální imunodeficience
  (20 min.)
 • MUDr. Tomáš Milota (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol):
  Nežádoucí účinky imunoglobulinové substituční
  léčby (20 min.)
 • MUDr. Eva Malá (ÚKIA FN a LF UK v Hradci Králové):
  Imunoglobulinová léčba v nefrologii
  (20 min.)
 • prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (Ústav klinické imunologie a alergologie LF MÚ a FN u sv. Anny v Brně):
  Imunomodulační vlastnosti vysokých dávek nespecifických imunoglobulinových derivátů
  (20 min.)
 • prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Neurologická klinika FL MU a FN Brno):
  IVIG v léčbě autoimunitních nervosvalových onemocnění
  (20 min.)

  Program ke stažení